söndag 19 februari 2017

Uteplats med flera rum / outdoor living space

English:
Today I will show some parts of a garden I’ve designed for a family with young children. The area in focus is that in front of the south facing wall. This is an ideal spot for an outdoor living area, not only because of the sunlight, but also as it is a bit off from the rest of the garden, so the family can enjoy their outdoor space without having to be reminded of other-things-that-must-be-done – because in reality, there is no need to finish garden projects.
Most of the text below is in Swedish, but I have added figure captions in English.

Svenska:
Den här gången kommer jag att fokusera på en uteplats som jag har designal som en del av en trädgård runt ett 20-talshus åt en småbarnsfamilj. Husets sydsida ligger insynsskyddat och i sydläge och här ville familjen gärna ha sin uteplats.  Platsens placering gör det enkelt att sektionera av och börja med den här delen av trädgården, så har man sedan en plats för vila och lek som känns ”färdig” medan resten av trädgården kan förbli i sitt nuvarande skede tills man får lust att dona med den.
Ett stort trädäck börjar efter källartrappan och går sedan runt huset i vinkel. Trädäcket nås via en trappa utifrån den senaste utbyggnaden och delas in i sektioner av några stora  växtlådor – gärna på hjul.

En pergola i linje med huset skapar en skuggig plats för att äta ute och en perennrabatt med fokus på försommarblommor skiljer trädäcket från gräsmattan framför där gungor och sandlåda placerats.

A large deck is partitioned into rooms using a pergola, shrubs (behind the pergola) and plantingboxes on wheels. Access from the house is made available through the newest extension.

Från ett par liggstolar kan man njuta av solen och samtidigt vara nära småbarnen som kan leka på gräsmattan eller kanske i sandlådan vars placering får skugga ifrån det befintliga äppelträdet – bra både för småbarns känsliga hud och för att hålla sanden fuktig. Det blir inga bra sandkakor av torr sand ;).

Mot syrenhäcken har äppelträdet, en befintlig blodfläder och en befintlig druvfläder inkorporerats i ett buskage med buskar i kontrasterande bladfärger. Buskaget ger en fin och lättskött bakgrund under vår till höst samtidigt som det bidrar till att ge gräsmattan en tydligare form.
En rejäl öppning i pergolan gör det lätt att flytta matbordet och altandäcket är tillräckligt stort för att kunna välja om man vill ha sitt matbord i solen eller i skuggan.

A border of perennials divides the deck from the lawn but leaves plenty of room to keep an eye on playing children. A secondary border of mixed shrubs in contrasting colors gives the lawn a soft curved shape that adds to the romantic feel of this garden

Söder om pergolan finns en grillyta med avslastningsbänk. Grillytan delas av från middagsplatsen med en spaljé dr en staketdruva får slingra sig upp och så småningom ge klasar ifrån pergolans tak.


A barbecue area is set next to the pregola. From here you can see you kids while cooking .

Norr om pergolan är en liten skuggig sitthörna inkorporerat i det tomrum som blir mellan pergolan och trappan upp till utbyggnaden. Växterna omkring är valda för att få doft under största delen av utesäsongen. Här växer schersmin, plymspirea, vårolvon, rosor och kaprifol. Även syrenhäcken bidrar till doften under en kort tid.


Behind the pergola a smaller seating area is surrounded by scented shrubs.
Vill ni se mer från den här trädgården så titta in igen nästa lördag ☺


For more views of this garden, check in again next week


fredag 17 februari 2017

En trädgård växer fram / The growing garden

English:
This week I will show how the garden presented in the two past post evolves over the years. For details on the photos, please use the google translate option in the right hand menu - if the translations are too rough, I'll be happy to answare any questions in the comments field below.

Svenska:
Ett vanligt råd när man ska anlägga en trädgård är att från början ha en klar bild av hur trädgården ska se ut. Men när man väl har det kan det ibland vara svårt att veta i vilken ände man ska börja.

Här får vi följa anläggningen som den skulle kunna se ut om ägarna till början utgörs av en småbarnsfamilj. Slutprodukten ser ni här och fler bilder över de olika lekytorna kan ni hitta här.

1. Satsa i första hand på en bra uteplats, ett insynsskydd (här i form av ett plank) och ett middagsbord. Tids nog kan matplatsen få sällskap av en loungegrupp – men det kan vänta tills ekonomin tillåter.

2. Komplettera det med växter som snabbt ger struktur och lummighet runt uteplatsen, t.ex. en häck och klotrobinior.


3. Av virket som blir över kan man passa på att snickra ihop ett par komposter, eventuellt ett planteringsbord och – om man har småbarn – en sandlåda.


4. Plantera några växter där ni vistas mest (i närheten av uteplatsen respektive sandlådan). Lite långsamväxande träd kan vara värda pengarna i det här skedet.

5. Anlägg en liten lundrabatt med träd och buskar där en stig av trampstenar slutar i en liten koja gjord av störar som möts i toppen och täcks av en ettåring klätterväxt, t.ex. slingerkrasse.


6. Placera en rutschkana väl dold bakom häcken, sett ifrån huset.

7. Bygg en pergola med gungor som får bli ett blickfång ifrån loungemöblerna8. Placera en nergrävd studsmatta mitt emellan pergolan och kojan.


9. Använd den uppgrävda jorden för att skapa upphöjda bäddar med blandrabatter. Passa på att plantera några klätterväxter mot plank och pergolans baksida.


10. Anlägg skuggrabatt när sandlådan inte längre används.


11. Ta bort kojan och plantera en halvcirkel av tujor eller cypresser som så småning om ska få rama in ett blickfång.


12. Ta bort rutschkanan när den inte längre används

13. Ta bort gungorna, plantera klätterväxter på klätterställningarna och sätt ett par liggstolar under pergolan.14. Hålet där studsmattan stod görs om till en damm flankerad av två bäddar. Installera ljus i dammen, pergolan och vid halvcirkeln av cypresser.

15. Sätt en stenläggning runt dammen och undre pergolan. 


16. Placera en staty, urna eller dyl. i halvcirkeln av cypresser. Rikta strålkastare så att den kan belysas under kvällen.

17. Anlägg en rabatt av sommarblommor där rutschkanan tidigare stod.


18. Börja fundera på om det verkligen är så här du vill ha din trädgård. Byt ut växter, gräv upp gräsmattan och anlägg parterre eller börja sätta in lekstuga, studsmatta och klätterställning för att du har fått barnbarn .....

19. Njut av att din trädgård aldrig blir klar ;)

lördag 11 februari 2017

Från barnträdgård till vuxenträdgård / From childrens playing area to a grown up garden

Svenska: 
Den här gången blir temat hur man kan placera och utforma lekytor med den slutliga trädgården i tanke. Slutresultatet är den trädgård som visades i förra inlägget (se här).

English: 
This weeks theme is how to place and design children's play area features in the garden to enable easy transformation into an adult garden once the kids are all grown up. The pictures below show the play feature followed by the end garden (which you can see in last weeks post). Remember that safety is critical in construction of any children's play feature. Figure captions below are in English

Sandlådan (sandbox):
Placera sandlådan i ett skuggigt läge, gärna med lite vedartade växter omkring, som då får tid på sig att växa till sig. Tänk på att aldrig plantera giftiga växter runt sandlådan. En bänk eller annan sittplats är trevligt vid sandlådan.

A sandbox should be placed in a shady spot. Place a nice seating and some shrubs/trees around it.

När buskar och träd vuxit upp blir sandlådehörnet blir en snygg skuggplantering. Bänken kan återanvändas.

Once the sandbox is outgrown, the trees and shrubs will have matured an shade loving perennials can be added. The seating now provides a nice spot for reflection.

Koja (play teepee):
En lundrabatt med trampstenar blir till en liten "skog". Stigen kan avslutas med en tipi av störar som kläs in av ettåriga klätterväxter och på så vis är lätt att plocka bort när det är dags. Trampstenarna kan få bli kvar och utgöra en skötselstig även när kojan är urvuxen

A great play feature are stepping stones leading through a woodland style border to a tepee covered in annual climbers. Even young woody plants are enough to act as a forest for the youngest

Kojans placering väljs ut så att man får en tom yta för att senare placera ett blickfång vid.

The tepee is easily removed once outgrown, and the spot can be used for a different purpose.

Rutschkana och gung- och klätterställning (Slide, swings and climbing are):
En snygg pergola som placeras i rak linje med kojan får bli till en gung-och klätterställning, medan en rutschkana kan få en, från huset sett,  lite mer undanskymd plats. Låt linjerna följa trädgårdens övergripande schema. Här är det rektangulärt i vinkel med huset.

OBS: Om man väljer att bygga en egen gungställning är det av yttersta vikt att pergolan är stabil och alla balkar håller för påfrestning, en fallande balk kan i värsta fall döda ett gungande barn.

A pergola is a good place to put swings and climbing equipment. The slide is hidden by the hedge.

Klätterställningen förvandlas senare till en lummig pergola.

The same pergola provides a resting place in shade.

När rutschkanan flyttas kan platsen bli en rabatt med sommarblommor.


A border of annuals at the spot of the slide. In the winter the border may look boring/messy so it's convenient that it too is hidden by the hedge.


Studsmatta (Trampoline)
Även studsmattans form är vald för att följa trädgårdens tema. En häck och en rad med träd intill matplatsen stoppar blicken när man tittar inne ifrån huset så att studsmattan och rutschkanan inte blir fokus samtidigt som de tillåter att man ser igenom och på så vis kan följa med i leken även om man inte är mitt i den.

A sunken trampoline, is mostly hidden by the hedge and trees.

En nedgrävd studsmatta blir mindre dominant, och den uppgrävda jorden kan man utnyttja för att skapa lite nivåskillnader i en annars mycket platt trädgård. Här kan man skapa snygga blickfång inne ifrån huset.

Nedgrävda studsmattor kan vara utan nät om man har ett skyddsavstånd på minst 2 meter till alla hårda (möbler, byggnader, stenar, vedartade växter) detaljer. I det här fallet får det inte plats och ett nät är nödvändigt.

The earth that was dug up to fit the trampoline can be utilized in raised borders.


Och när studsmattan är urvuxen är den utgrävda platsen perfekt för att anlägga en damm med intilliggande rabatter. Precis som en damm ska studsmattor också gärna stå soligt så att de snabbt torkar upp.

The hole from the trampoline is excellent for a formal pond seen from the bench and pergola.

Nästa vecka kommer inlägget att handla om hur trädgården växer fram.


fredag 3 februari 2017

Trädgård i vinkel / Garden in an angle

Svenska:

Här är en trädgård i östläge med grannar hela vägen runt. Trädgården på baksidan ligger skyddat mellan hus, garage och grannens garage.

Huset och grannskapet är i typiskt miljonprogrammsstil, men huset har fått en sig en modernisering i fasad och tak. För att höja känslan av modernitet är trädgården i det här fallet i en 45 graders vinkel mot huset.

English:
Here is a east facing back yard in a typical  Swedish suburban area. The garden has a modern feel with lines going in a 45 degree angle from the house. Below you find the layout and some views of the garden.Planlösning/Layout1. Kompost, förvaring och planteringsbord / Compost area
2. Longemöbler med eldfat  / Lounge with a fire
3. Matbord i skugga / Dinig table in shade
4. Bänk / Bench
5. Liggstolar under pergolan / Relaxing chair under pergola

A. Planteringshål i trädäck med buskträd med ljusgröna blad, Här Acer Palmatum 'Sango Kaku' /
     Small tree with lime green foliage. Here represented by Acer Palmatum 'Sango Kaku'
B. Upphöjd rabatt med rödbladigt träd /
     Raised bed with small tree (w/ dark red foliage) and perennials.
C. Upphöjd rabatt med prydnadsbuskar och klätterväxter / Raised bed with shrubs and climbers.
D. Skuggrabatt under Körsbärskornell /
     Border with shade tolerant shrubs and perennials under Cornus mas
E. Damm omgiven av formklippta buskar och perenner /
    Reflective pond surrounded by topiraries and perennials
F. Blickfång omgiven av häck. / Ornamental plant in pot
G. Rabatt med prynadsbuskar, ginnalalön och häggmispel. /
     Woodland border including Amelanchier spicata and Acer ginnala
H. Plank med klätterhortensia. / Climping hydreagna on fence
I. Häck / Hedge
J. Klotformade hamlade träd för skugga, t.ex. klotrobinia. / small trees with rounded canopy
K. Rabatt för sommarblommor och tulpaner. / Summerborder with bulbs and annuals
L. Gräsmatta / lawn
M. Grind ut till infart. / gate
En lugn sittplats intill dammen. Trädetaljerna har målats i samma färg som grannens garage för att skapa en mer enhetligt utseende.


Från bänken överblickar man större delar av trädgården. Pergolan erbjuder skugga och vila mitt på dagen.På kvällen lyser en lampa upp vid liggstolarna.


Utsikt från liggstolarna i pergolan. Eldfat vid loungeruppenMatplats i skugga
Sett inne ifrån köket. En upphöjd rabatt skapar ihop med pergolan en extra dimension. Trädens bladfärger är valda för att kontrastera varandra.Kontrasten får gärna gå igenom vid fler årstider som vår.och höstBara för att ett planteringsbord gärna får stå lite avsides där krukor och annat stök lätt döljs betyder det inte att man inte kan ha en fin utsikt ifrån det.