onsdag 27 november 2019

Sätt känsla med växter: Klassiskt med Rosor eller Modern Björkäng


I förra inlägget presenterades den här ”lilla” trädgården i en trädgård. I det inlägget föreslogs blommande träd och buskar ihop med formklippta klot, gräs och marktäckare. Här visas två andra växtförslag som sätter en helt annan känsla i trädgården.


I det första ges en klassisk känsla där rabatterna får struktur av låga buxbomsparterrer som fylls av rostorn och sommarblomning. Buxbommen återkommer också i form av klot i odlingslådorna vid pergolan där de får sällskap av klematis och flocknävor.Medan de två spegelvända rabatterna på var sida om mittengången är srpängfyllda med rosor, är den intill sidan vigd åt sommarblommor, där man kan välja att alltid ha sina favoriter, eller byta tema varje år. De mörkgröna rospelarna ger tillsammans med buxbomsmönstret vacker vinterstruktur och blir särskilt fint mot en kringliggande häck av något kontrasterande, t.ex. avenbok som håller en vacker brun vinterfärg med sina löv.I det andra förslaget är stilen helt annorlunda. Det utgår ifrån fem himalayabjörkar vars vita stammar kommer avteckna sig vackert mot en vintergrön häck som t.ex. tuja eller idegran. De gör sig också fint mot det gråa på trädetaljerna och husets fasad.Mer vintergrönt förekommer i odlingslådorna i form av lagerhägg.Det är ökänt svårt att odla under björkar, men något som jag faktiskt har sett fungera är att ha äng. Man måste ha lite tålamod när man anlägger äng och acceptera att man inte helt kan styra floran. Det som trivs kommer att trivas, och andra växter kommer inte det, men efter några år kan man ha fin kontinuerlig blomning från vitsippor och gullvivor på våren till röllekan på sensommaren. Det kommer vara en riktigt lättskött prydnadsträdgård och är dessutom bra för insekterna.

torsdag 14 november 2019

Göra en mysigare trädgård vid nybygge; Skapa en trädgård i trädgårdenNär man går i ett område med nybyggda hus ser man att många rullar ut gräsmatta, planterar en häck runt tomten, bygger en altan med lite lä och planterar ett par träd. En sån trädgård tar många år att bli mysig och ofta saknas det stora träd i närheten som annars skulle kunna ge lite lummighet.
Vad kan man då göra åt en stor nyanlagd tomt utan att behöva tackla hela trädgården på en gång?


Ett sätt kan vara att stycka av trädgården så att man får ett mindre område närmast huset där man gränsar av med byggnader, spaljéer eller en häck. Området bör vara tillräckligt stort för att rymma åtminstone en uteplats och några stora rabatter så att man har något fint att titta på inne ifrån huset.


I det här förslaget har jag utgått ifrån husets symmetri och låtit en häck gå runt som en bruten cirkel från garaget och runt till tomtgränsen, vilket ger en inre trädgård på ca 300 kvm. Genom att avvakta med att plantera häck runt om tomten kan man kosta på sig en större häck till den mindre biten. Här är hela innergården stenlagd, men vill man hellre, kan man välja att ha gräsmatta på en stor del av den istället.


Tre stora rabatter, en damm och en pergola fungerar som rumsavdelare i den lilla trädgården. Den stora pergolan närmast garaget rymmer både utekök och matplats. Den har en brasa på ena kortsidan och två stora odlingslådor som ytterligare separerar den ifrån resten av ytan.


Fem öppningar i häcken ger, tillsammans men en port i planket mellan huset och garaget, tillgång till övriga trädgården. Tre av dem är placerade så att siktlinjer går igenom dem från de tre glaspartierna runt huset. När man så småningom börjar anlägga resten av trädgården kan man tänka på att placera blickfång i slutet av dessa. Här är blickfången representerade av ett orangeri, en köksträdgård och en lekställning (för att locka ut barnen i trädgården).


Växterna här är valda för att skapa en vacker trädgård med form och textur hela året eftersom innergården är synlig inne ifrån huset. De spegelvända rabatterna på vardera sida av mittgången består vardera av tre mindre prydnadskörsbär, ett blodplommon, formklippta, vintergröna klot, prydnadsgräs och vintergröna marktäckare. I lådorna intill pergolan finns mer vintergrönt i form av bambu. Den östra rabatten stoltserar med en magnolia, tre hortensior, prydnadsgräs och två olika marktäckaren.Det finns naturligtvis flera sätt att uppnå en vacker trädgård året om. Nästa inlägg kommer visa samma innergård med nya växtförslag som ger en helt annan känsla.