torsdag 28 september 2017

Mellan fram- och baksida

Sidan på huset är ofta en sak som försummas i trädgårdssammanhang. Särskilt om det är en relativt smal passage. Men transportsträckan mellan fram och baksida kan göras riktigt mysig om man bygger upp en gång av bågar och planterar doftande växter på vägen.Om du har plats, så rekommenderar jag att gången får vara minst 160 cm bred, så att man får plats att gå två personer bekvämt sida vid sida. I det här fallet fanns det dessutom plats att plantera några doftande snöbollsbuskar bredvid en 160 cm gång.
I slutet av gången åt varje håll kan man placera en växt som fångar blicken lite extra eller ett föremål. Det leder blicken fram mot målet. Här finns ett formklippt benvedsklot i en klar gul färg i ena änden och i den andra tittar en liten betongkanin fram bakom en buske.torsdag 21 september 2017

Trädgårdsrum för utomhusumgänge / Garden rooms for out door living

English:
This weeks post features the back yard of the New England house whose front yard was shown here. While the front yard had a lawn, the only grass in the back is some onramental grass in the perennial border. Otherwise, this back yard focus on entertaining anf outdoor living. Beside the pool area (which you will find here), there’s a large outdoor kitchen, a cosy ounge area and space too move a dining table depending on the time and heat of the day.

Svenska:
Den här veckan fortsätter jag med trädgården för det new England hus ni såg här (framsidan) och här (pool området). Här har jag struntat i att ha en gräsmatta på baksidan. Det finns en på framsidan så istället kan baksidan få fokusera på att ha rum för umgänge.En stor stenlagd terrass gör det möjligt att flytta runt matbord mellan olika delar för att kunna äta i så väl skugga som sol beroende på vädret. En pergola gör det enkelt att skapa skugga eller tak vid stark sol eller regn genom att spänna upp en segelduk.Pergolan rymmer också ett generöst utekök för grillentusiasten. Här finns plats för gasolgrill, kolgrill och pizzaugn. Uteköket döljs lite från huset genom en halvhög spaljé med plantering framför.
I ena hörnet, bakom ett stort hängkörsbär, finns en liten loungehörna med en stor soffa för tupplurar och trädgårdshäng.


torsdag 14 september 2017

En lättskött rabatt / A low maintanance border

English:
Last week’s post featured a pool garden. In this, the pool was surrounded by a raised low maintanence border. Check out the captions below for some bullet points on how to create a low maintanence border.

Swedish:
I förra inlägget visade jag en poolträdgård där poolen var omringad av en lättskött rabatt. Den här gången tänkte jag dröja lite kvar vid det och prata om vad man kan tänka på om man vill anlägga en lättskött rabatt.

Shrubs and trees are usually very low maincanence once they’ve established. Plant ground covering perennials in between to ensure that weeds are kept to a minimum.

En upphöjd rabatt som här är lättare att sköta eftersom man kan stå upprätt och dra bort de ogräs som kommer upp. En upphöjd rabatt gör också förutsättningarna för växterna bättre eftersom de får utmärkt dränering. För att man inte ska behöva klättra in i rabatten för att sköta dem är en bredd på 140 cm bra – förutsatt att man kommer åt från båda håll. Vill man ha en bredare rabatt kan man göra en gång mitt i för att komma åt. Var inte rädd för att göra en stor rabatt. En stor rabatt är ofta snyggare än flera små i en trädgård.

Raised beds are easy to access. If you make them no wider than 140 cm and accessable from both sides, you will be able to reach into the center without having to climb into the bed.

För att skapa en lättskött rabatt på sikt är det viktigt att vid anläggningen göra förutsättningarna bra för att växterna ska kunna etablera sig. Blanda den befintliga trädgårdsjorden med rikligt kogödsel/hästgödsel, barkmull/kompost/lövmull och färskt organiskt material. Det kommer att göra jorden porös samtidigt som växterna får näring under en längre tid. Färdig trädgårdsjord på påse har ofta mycket  För att undvika att ogräs får fäste kan man täcka jorden kring plantorna med tidningspapper och toppa med ett tjockt lager täckbark. Det kommer så småningom att brytas ned, men först efter lång tid då växterna fått tid att etablera sig.

To keep weeds to a minimum while the plants establish, lay out a layer of newspapers around the plants and place a thick layer och mulch on top. Before putting this in, you may want to consider digging down a soaker hose to ease watering during the first 1-3 years of establishment.

De växter som kräver minst skötsel är träd och buskar (även om en del perenner också är väldigt tåliga) eftersom de får djupa rötter som kommer åt vatten och näring bättre.  Under dem kan man minska mängden ogräs genom att plantera tåliga marktäckande perenner som t.ex. flocknäva elelr gullgröna – båda dessa trivs i både sol och skugga och kan därför användas i hela rabatten. Ett annat alternativ är att istället för tidningar och täckbarn använda markduk och prydnadssten under buskarna. Innan markduk/tidningar läggs på rekommenderar jag avv man gräver ner en droppslang. På så vis kan man enkelt vattna under det första året medan växterna etablerar sig och även åren därefter om det skulle bli väldigt torrt.

If you choose plants of different height you’ll get a more dynamic border. Repeat plants and colour to bring the border together. 

När det kommer till själva valet av vilka buskar man ska ha, är det rätt fritt. Men det kan vara bra att tänka på att om man väljer olika höjder så blir planteringen mer intressant och dynamisk än om alla växter har samma höjd. Plantering av flera växter i klump och upprepning av växter och färger gör planteringen mer enhetlig. Här är buskarna främst valda för sin bladfärd, där de gula bladen bryter mot de rödlila. För att lugna ner planteringen något har även gröna buskar smugit sig in.

Exempel på växter med rödlila bladverk:
 •        Perukbuske
 •          Blodplommon
 •          Purpurapel
 •          Blodhägg
 •          Röd häckberberis
 •          Rödbladig smällspirea


Exempel på växter med gult bladverk:
 •          Korstörne
 •          Gul berberis
 •          Gulbladig smällspirea
 •          Gulbrokig klätterbenved
 •          Gulbrokig kornelltorsdag 7 september 2017

Pool i trädgården / Swimmingpool

English:
Are you considering installing a pool into your garden? Then this design may be of some inspiration. Here a 4x8 meters rectangular pool is placed in a sunny corner of the garden where it is not in direct line of sight from the house (I personally don´t think swimming pools are very pretty when wearing a pool cover or when they are emptied of water which it will be for a large part of the  year in a Swedish climate). It is surrounded by a raised low maintenance border, which provides a sense of privacy from the neighbors. Below, captions are in English.

Svenska:
Många är det som tänker sig en pool i trädgården. När man väljer placering av sin pool är det viktigt att tänka på att den ska stå soligt, kännas privat och dessutom inte vara allt för lättåtkomlig för verken egna eller grannens barn. Själv föredrar jag också om en pool inte ligger helt i siktlinje från huset eftersom jag inte tycker att de är speciellt snygga när de är tomma (på vintern) eller när de har poolöverdraget över sig – men det är en smaksak.

The pool area should be big enough to accommodate a couple of furniture.
På baksidan till den här trädgården skuggar huset under stor del av dagen, och rakt bakom huset skulle det därför inte vara så lämpligt med en pool. Istället har poolen placerats i trädgårdens norra hörn bakom det något lägre garaget där solen kommer åt mycket bättre. Poolen är 4x8 meter (ett standardmått) och utöver den finns det plats för solstolar.

The area behind the garage in this garden is in full sun most of the day and hence a good place for the pool.

Kring poolen finns en upphöjd plantering som man kan passa på att anlägga i samband med att man gräver ut åt poolen.  Växterna i den är valda för att skapa höjd och lummighet. Det gör att poolområdet känns trevligare och ger en mer privat känsla åt platsen.  Eftersom poolområdet ligger lite avsides ifrån de platser man ser på vintern (som ofta utgörs av entrén och den del av trädgården som syns ifrån vardagsrum och kök) kan man fokusera på växter som är fina på sommaren.

As the pool is a bit off from the parts of the garden seen during winter, the border around primarily consists of deciduous trees and shrubs. Next week, we’ll take a further look on this border.

Som jag inledde med måste säkerhet vara en prioritet när man anlägger pool.  Här finns väggar åt alla håll. Mot granarna finns en tät häck som kan förstärkas upp med stängsel just runt poolen. Ett plank stänger av vägen mellan hus och garage. För att underlätta transport mellan fram och baksida har planket getts en bred dubbelgrind som kan förses med en enkel låsanordning. Mot resten av baksidan finns såväl en spaljé (som bildar väggen till en pergola) och ett glasstaket som gör att poolområdet känns mer integrerad i baksidan.

Safety should be a priority when installing a pool. This pool is in an enclosed area which is not accessible by small children. Remember that even if you don´t have children yourself you must make sure that no other kids in the neighborhood can fall into the pool.


Nästa vecka tar vi en närmare titt på planteringen kring poolen, med fokus på hur man kan få till en lättskött plantering. Veckan därpå blir det en titt på resten av baksidan.