söndag 19 februari 2017

Uteplats med flera rum / outdoor living space

English:
Today I will show some parts of a garden I’ve designed for a family with young children. The area in focus is that in front of the south facing wall. This is an ideal spot for an outdoor living area, not only because of the sunlight, but also as it is a bit off from the rest of the garden, so the family can enjoy their outdoor space without having to be reminded of other-things-that-must-be-done – because in reality, there is no need to finish garden projects.
Most of the text below is in Swedish, but I have added figure captions in English.

Svenska:
Den här gången kommer jag att fokusera på en uteplats som jag har designal som en del av en trädgård runt ett 20-talshus åt en småbarnsfamilj. Husets sydsida ligger insynsskyddat och i sydläge och här ville familjen gärna ha sin uteplats.  Platsens placering gör det enkelt att sektionera av och börja med den här delen av trädgården, så har man sedan en plats för vila och lek som känns ”färdig” medan resten av trädgården kan förbli i sitt nuvarande skede tills man får lust att dona med den.
Ett stort trädäck börjar efter källartrappan och går sedan runt huset i vinkel. Trädäcket nås via en trappa utifrån den senaste utbyggnaden och delas in i sektioner av några stora  växtlådor – gärna på hjul.

En pergola i linje med huset skapar en skuggig plats för att äta ute och en perennrabatt med fokus på försommarblommor skiljer trädäcket från gräsmattan framför där gungor och sandlåda placerats.

A large deck is partitioned into rooms using a pergola, shrubs (behind the pergola) and plantingboxes on wheels. Access from the house is made available through the newest extension.

Från ett par liggstolar kan man njuta av solen och samtidigt vara nära småbarnen som kan leka på gräsmattan eller kanske i sandlådan vars placering får skugga ifrån det befintliga äppelträdet – bra både för småbarns känsliga hud och för att hålla sanden fuktig. Det blir inga bra sandkakor av torr sand ;).

Mot syrenhäcken har äppelträdet, en befintlig blodfläder och en befintlig druvfläder inkorporerats i ett buskage med buskar i kontrasterande bladfärger. Buskaget ger en fin och lättskött bakgrund under vår till höst samtidigt som det bidrar till att ge gräsmattan en tydligare form.
En rejäl öppning i pergolan gör det lätt att flytta matbordet och altandäcket är tillräckligt stort för att kunna välja om man vill ha sitt matbord i solen eller i skuggan.

A border of perennials divides the deck from the lawn but leaves plenty of room to keep an eye on playing children. A secondary border of mixed shrubs in contrasting colors gives the lawn a soft curved shape that adds to the romantic feel of this garden

Söder om pergolan finns en grillyta med avslastningsbänk. Grillytan delas av från middagsplatsen med en spaljé dr en staketdruva får slingra sig upp och så småningom ge klasar ifrån pergolans tak.


A barbecue area is set next to the pregola. From here you can see you kids while cooking .

Norr om pergolan är en liten skuggig sitthörna inkorporerat i det tomrum som blir mellan pergolan och trappan upp till utbyggnaden. Växterna omkring är valda för att få doft under största delen av utesäsongen. Här växer schersmin, plymspirea, vårolvon, rosor och kaprifol. Även syrenhäcken bidrar till doften under en kort tid.


Behind the pergola a smaller seating area is surrounded by scented shrubs.
Vill ni se mer från den här trädgården så titta in igen nästa lördag ☺


For more views of this garden, check in again next week


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar