lördag 11 februari 2017

Från barnträdgård till vuxenträdgård / From childrens playing area to a grown up garden

Svenska: 
Den här gången blir temat hur man kan placera och utforma lekytor med den slutliga trädgården i tanke. Slutresultatet är den trädgård som visades i förra inlägget (se här).

English: 
This weeks theme is how to place and design children's play area features in the garden to enable easy transformation into an adult garden once the kids are all grown up. The pictures below show the play feature followed by the end garden (which you can see in last weeks post). Remember that safety is critical in construction of any children's play feature. Figure captions below are in English

Sandlådan (sandbox):
Placera sandlådan i ett skuggigt läge, gärna med lite vedartade växter omkring, som då får tid på sig att växa till sig. Tänk på att aldrig plantera giftiga växter runt sandlådan. En bänk eller annan sittplats är trevligt vid sandlådan.

A sandbox should be placed in a shady spot. Place a nice seating and some shrubs/trees around it.

När buskar och träd vuxit upp blir sandlådehörnet blir en snygg skuggplantering. Bänken kan återanvändas.

Once the sandbox is outgrown, the trees and shrubs will have matured an shade loving perennials can be added. The seating now provides a nice spot for reflection.

Koja (play teepee):
En lundrabatt med trampstenar blir till en liten "skog". Stigen kan avslutas med en tipi av störar som kläs in av ettåriga klätterväxter och på så vis är lätt att plocka bort när det är dags. Trampstenarna kan få bli kvar och utgöra en skötselstig även när kojan är urvuxen

A great play feature are stepping stones leading through a woodland style border to a tepee covered in annual climbers. Even young woody plants are enough to act as a forest for the youngest

Kojans placering väljs ut så att man får en tom yta för att senare placera ett blickfång vid.

The tepee is easily removed once outgrown, and the spot can be used for a different purpose.

Rutschkana och gung- och klätterställning (Slide, swings and climbing are):
En snygg pergola som placeras i rak linje med kojan får bli till en gung-och klätterställning, medan en rutschkana kan få en, från huset sett,  lite mer undanskymd plats. Låt linjerna följa trädgårdens övergripande schema. Här är det rektangulärt i vinkel med huset.

OBS: Om man väljer att bygga en egen gungställning är det av yttersta vikt att pergolan är stabil och alla balkar håller för påfrestning, en fallande balk kan i värsta fall döda ett gungande barn.

A pergola is a good place to put swings and climbing equipment. The slide is hidden by the hedge.

Klätterställningen förvandlas senare till en lummig pergola.

The same pergola provides a resting place in shade.

När rutschkanan flyttas kan platsen bli en rabatt med sommarblommor.


A border of annuals at the spot of the slide. In the winter the border may look boring/messy so it's convenient that it too is hidden by the hedge.


Studsmatta (Trampoline)
Även studsmattans form är vald för att följa trädgårdens tema. En häck och en rad med träd intill matplatsen stoppar blicken när man tittar inne ifrån huset så att studsmattan och rutschkanan inte blir fokus samtidigt som de tillåter att man ser igenom och på så vis kan följa med i leken även om man inte är mitt i den.

A sunken trampoline, is mostly hidden by the hedge and trees.

En nedgrävd studsmatta blir mindre dominant, och den uppgrävda jorden kan man utnyttja för att skapa lite nivåskillnader i en annars mycket platt trädgård. Här kan man skapa snygga blickfång inne ifrån huset.

Nedgrävda studsmattor kan vara utan nät om man har ett skyddsavstånd på minst 2 meter till alla hårda (möbler, byggnader, stenar, vedartade växter) detaljer. I det här fallet får det inte plats och ett nät är nödvändigt.

The earth that was dug up to fit the trampoline can be utilized in raised borders.


Och när studsmattan är urvuxen är den utgrävda platsen perfekt för att anlägga en damm med intilliggande rabatter. Precis som en damm ska studsmattor också gärna stå soligt så att de snabbt torkar upp.

The hole from the trampoline is excellent for a formal pond seen from the bench and pergola.

Nästa vecka kommer inlägget att handla om hur trädgården växer fram.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar