fredag 14 april 2017

Tema Köksträdgård, Del 3: Odling på framsidan / 5 kitchen gardens, part 3English:
There can be lots of reasons for choosing to place you kitchen garden in the front rather than at the back of your house. To maximize sunlight or because it’s a space you otherwise don’t use much are two examples, and, although I wouldn´t recommend it if you live close to a road with heavy traffic (road particles are not the healthiest to eat), it can be a good idea if you live in a low traffic area. Here is an example of such a garden. If you wish to see the backyard of the house, follow this link. As usual the text below will be in Swedish, but captions are in English.

Svenska:
Ibland kan det finnas anledning att anlägga sin köksträdgård på framsidan av huset. Det skulle till exempel kunna vara så att baksidan ligger i skugga, är för liten eller att man helt enkelt inte vill kompromissa med designen där (baksidan till det här huset hittar ni i tidigare inlägg här och här).

Overview
Trots att det hindrar ljuset till viss del skulle jag överväga att sätta upp ett plank eller högt staket om matodlingen ska placeras på husets framsida. Dels för att köksträdgården tenderar att kunna bli lite stökig, och det kan vara skönt att slippa se det när man kommer hem trött från jobbet, och dels för att man på så vis kan minska mängden vägpartiklar som tar sig in i ens odling. Vid en starkt trafikerad väg skulle jag inte rekommendera någon att odla mat i närheten av.


The kitchen garden is behind the fence to the right. The fence helps to stop particles from the road and keeps the fist inpression neat and tidy so you don’t havet o think about gardening (unless you want to) when you come home tired after work.

För att ändå få så mycket sol på sina grönsaker är det bra att välja lite högre odlingsbäddar. Det är dessutom gynnsamt ur en ergonomisk synvinkel. Men tänk på att om de blir för höga kan det bli besvärligt att skörda. Bäddarna här är placerade en liten bit ut ifrån huskanten. På så vis stoppar inte taköverhänget regn ifrån att nå grödorna. Dessutom slipper man risken att jord skvätter upp på fasaden och gör att den ruttnar.

As the fence does provide some shade, the beds are raised quite a bit. A small space is allowed between the beds and the house. That way rain will reach all of the beds, and there is no need to worry about dirt splashing up on the wall and making the cladding rot.
Har man satt upp ett plank är det oundvikligt att det blir en del skugga. Här är det framförallt gränsen mot grannen som skuggas större delen av dagen. Lyckligtvis finns det också en hel del växter som klarar skugga. I det här fallet har jag placerat svarta vinbär, humle, rabarber och sparris längs med planket i den riktningen. Där finns också en bänk så att man kan sitta och vila. Bänken skapar dessutom ett fint blickfång när man kliver in från entrérummet.

When entering the house, you get a peek into the garden. At the rear end an arch with hops frames a bench and a birdbath creates a nice focal point. This area will be shady so plants there should be shade resistant. Here, I’ve gone for hops, black currant, rhubarb and asparagus.
Nu har jag kört tre köksträdgårdar i formell stil. Det Funkar bra om man har tydligt geometriska former i sin trädgård eller om man har en väldigt stor köksträdgård som kan gränsas av. Men vill man bara ha ett litet odlingshörn i en trädgård med mer organiska former är det bra om även odlingen följer de formerna. Nästa vecka kommer det att handla om just ett sådant hörn. Hoppas ni tittar in då.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar