fredag 21 april 2017

Tema Köksträdgård, Del 4: Organsikt formspråk / 5 kitchen gardens, part 4

English:
When you just want to have a small kitchen garden, it is often nice to keep the general style of your garden in mind. In an informal garden with organic shapes, a formal kitchen garden may look out of place (unless it take up a substantial space and can be made into a garden on its own).  Here the lines of the kitchen garden follow the organic shapes of the rest of the garden. The text below is in Swedish, but captions are in English.

Svenska:
När köksträdgården bara ska utgöra en liten del av trädgården är det bra om den följer samma formspråk som resten av trädgården gör.  Den här trädgården har ett organiskt formspråk och så även köksträdgården.
The six raised beds (80x120 cm) flank a path that leads to a semi-shaded seating area.

Av praktiska skäl är köksträdgården placerat intill förrådet.  Där gräsmattan slutar finns en yta med täckbark som är avsedd för odling. Sex pallkragar markerar ut en röks stig med trampstenar som leder fram till en skuggig sittplats under en fläder i trädgårdens bortre hörn.  Pallkragarna förbinds med rosenbågar som utgör stöd för t.ex. gurkor och baljväxter. Kanske en doftärt eller två.
Mulch is a nice ground cover in informal garden. There is some space for additional pots in front of the shed.

Utöver de sex pallkragarna finns det även plats för en drivbänk upp emot fasaden vid huset och en körsbärsbuske.
 View from the seating area. A hot bed is placed against the house wall and a cherry shrub hides the fence which separates the kitchen garden from the compost area.
Ett plank döljer en lite stökigare yta med kompost och planteringsbord (och sopkärl). Här finns också ytterligare några bär i form av blåbär, lingon, minikiwi och körsbärskornell. Den senare är mest till för prydnad då den syns över staketet, men man ska kunna göra god marmelad på bären.

Compost area. Here there is also room for a couple of blueberry bushes, mini kiwi and a cornelian cherry.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar