torsdag 7 september 2017

Pool i trädgården / Swimmingpool

English:
Are you considering installing a pool into your garden? Then this design may be of some inspiration. Here a 4x8 meters rectangular pool is placed in a sunny corner of the garden where it is not in direct line of sight from the house (I personally don´t think swimming pools are very pretty when wearing a pool cover or when they are emptied of water which it will be for a large part of the  year in a Swedish climate). It is surrounded by a raised low maintenance border, which provides a sense of privacy from the neighbors. Below, captions are in English.

Svenska:
Många är det som tänker sig en pool i trädgården. När man väljer placering av sin pool är det viktigt att tänka på att den ska stå soligt, kännas privat och dessutom inte vara allt för lättåtkomlig för verken egna eller grannens barn. Själv föredrar jag också om en pool inte ligger helt i siktlinje från huset eftersom jag inte tycker att de är speciellt snygga när de är tomma (på vintern) eller när de har poolöverdraget över sig – men det är en smaksak.

The pool area should be big enough to accommodate a couple of furniture.
På baksidan till den här trädgården skuggar huset under stor del av dagen, och rakt bakom huset skulle det därför inte vara så lämpligt med en pool. Istället har poolen placerats i trädgårdens norra hörn bakom det något lägre garaget där solen kommer åt mycket bättre. Poolen är 4x8 meter (ett standardmått) och utöver den finns det plats för solstolar.

The area behind the garage in this garden is in full sun most of the day and hence a good place for the pool.

Kring poolen finns en upphöjd plantering som man kan passa på att anlägga i samband med att man gräver ut åt poolen.  Växterna i den är valda för att skapa höjd och lummighet. Det gör att poolområdet känns trevligare och ger en mer privat känsla åt platsen.  Eftersom poolområdet ligger lite avsides ifrån de platser man ser på vintern (som ofta utgörs av entrén och den del av trädgården som syns ifrån vardagsrum och kök) kan man fokusera på växter som är fina på sommaren.

As the pool is a bit off from the parts of the garden seen during winter, the border around primarily consists of deciduous trees and shrubs. Next week, we’ll take a further look on this border.

Som jag inledde med måste säkerhet vara en prioritet när man anlägger pool.  Här finns väggar åt alla håll. Mot granarna finns en tät häck som kan förstärkas upp med stängsel just runt poolen. Ett plank stänger av vägen mellan hus och garage. För att underlätta transport mellan fram och baksida har planket getts en bred dubbelgrind som kan förses med en enkel låsanordning. Mot resten av baksidan finns såväl en spaljé (som bildar väggen till en pergola) och ett glasstaket som gör att poolområdet känns mer integrerad i baksidan.

Safety should be a priority when installing a pool. This pool is in an enclosed area which is not accessible by small children. Remember that even if you don´t have children yourself you must make sure that no other kids in the neighborhood can fall into the pool.


Nästa vecka tar vi en närmare titt på planteringen kring poolen, med fokus på hur man kan få till en lättskött plantering. Veckan därpå blir det en titt på resten av baksidan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar