torsdag 14 september 2017

En lättskött rabatt / A low maintanance border

English:
Last week’s post featured a pool garden. In this, the pool was surrounded by a raised low maintanence border. Check out the captions below for some bullet points on how to create a low maintanence border.

Swedish:
I förra inlägget visade jag en poolträdgård där poolen var omringad av en lättskött rabatt. Den här gången tänkte jag dröja lite kvar vid det och prata om vad man kan tänka på om man vill anlägga en lättskött rabatt.

Shrubs and trees are usually very low maincanence once they’ve established. Plant ground covering perennials in between to ensure that weeds are kept to a minimum.

En upphöjd rabatt som här är lättare att sköta eftersom man kan stå upprätt och dra bort de ogräs som kommer upp. En upphöjd rabatt gör också förutsättningarna för växterna bättre eftersom de får utmärkt dränering. För att man inte ska behöva klättra in i rabatten för att sköta dem är en bredd på 140 cm bra – förutsatt att man kommer åt från båda håll. Vill man ha en bredare rabatt kan man göra en gång mitt i för att komma åt. Var inte rädd för att göra en stor rabatt. En stor rabatt är ofta snyggare än flera små i en trädgård.

Raised beds are easy to access. If you make them no wider than 140 cm and accessable from both sides, you will be able to reach into the center without having to climb into the bed.

För att skapa en lättskött rabatt på sikt är det viktigt att vid anläggningen göra förutsättningarna bra för att växterna ska kunna etablera sig. Blanda den befintliga trädgårdsjorden med rikligt kogödsel/hästgödsel, barkmull/kompost/lövmull och färskt organiskt material. Det kommer att göra jorden porös samtidigt som växterna får näring under en längre tid. Färdig trädgårdsjord på påse har ofta mycket  För att undvika att ogräs får fäste kan man täcka jorden kring plantorna med tidningspapper och toppa med ett tjockt lager täckbark. Det kommer så småningom att brytas ned, men först efter lång tid då växterna fått tid att etablera sig.

To keep weeds to a minimum while the plants establish, lay out a layer of newspapers around the plants and place a thick layer och mulch on top. Before putting this in, you may want to consider digging down a soaker hose to ease watering during the first 1-3 years of establishment.

De växter som kräver minst skötsel är träd och buskar (även om en del perenner också är väldigt tåliga) eftersom de får djupa rötter som kommer åt vatten och näring bättre.  Under dem kan man minska mängden ogräs genom att plantera tåliga marktäckande perenner som t.ex. flocknäva elelr gullgröna – båda dessa trivs i både sol och skugga och kan därför användas i hela rabatten. Ett annat alternativ är att istället för tidningar och täckbarn använda markduk och prydnadssten under buskarna. Innan markduk/tidningar läggs på rekommenderar jag avv man gräver ner en droppslang. På så vis kan man enkelt vattna under det första året medan växterna etablerar sig och även åren därefter om det skulle bli väldigt torrt.

If you choose plants of different height you’ll get a more dynamic border. Repeat plants and colour to bring the border together. 

När det kommer till själva valet av vilka buskar man ska ha, är det rätt fritt. Men det kan vara bra att tänka på att om man väljer olika höjder så blir planteringen mer intressant och dynamisk än om alla växter har samma höjd. Plantering av flera växter i klump och upprepning av växter och färger gör planteringen mer enhetlig. Här är buskarna främst valda för sin bladfärd, där de gula bladen bryter mot de rödlila. För att lugna ner planteringen något har även gröna buskar smugit sig in.

Exempel på växter med rödlila bladverk:
 •        Perukbuske
 •          Blodplommon
 •          Purpurapel
 •          Blodhägg
 •          Röd häckberberis
 •          Rödbladig smällspirea


Exempel på växter med gult bladverk:
 •          Korstörne
 •          Gul berberis
 •          Gulbladig smällspirea
 •          Gulbrokig klätterbenved
 •          Gulbrokig kornellInga kommentarer:

Skicka en kommentar