torsdag 27 juli 2017

En plats för spabad / A place for a hot tub

English:
If you want a hot tub in a residential area then it should feel private. In this garden design I've positioned the hot tub in the corner between the house and the garage. Its has easy access to the house and is surrounded by evergreen vegetation to make it feel protected also during the months with little foliage - which here in mid Sweden is a period of almost six months. Below, captions are in English.

Svenska:
Den bästa platsen för ett jacuzzi är någonstans med en vacker utsikt och väldigt lite insyn. Bor man på landet är det kanske lätt att välja en sån plats, men i en vanlig villaträdgård kan det vara lite svårare. Här är jacuzzins placering vald så att den ska kännas privat och vara lättillgänglig från huset.

The hot tub is just a few steps from the patio doors but  are placed not to obscure the view into the garden from the living room.


 En cirkelformad tujahäck ut mot trädgården och en spaljé med murgröna både alldeles intill spabadet ger ihop med placeringen i hörnet en privat känsla även vintertid.

A semi-circular evergreen hedge and a pergola gives the hot tub a good sense of privacy. At the far end, the wall of the garage is extended by a trellis with ivy.


Mot andra hållet är det fri sikt mot en liten matplats, men bortom den finns ännu en tujahäck mot grannen åt det hållet. Pergolan bidrar till att få platsen att kännas skyddad.

Towards the other side, there is free line of sight to a small dining area, behind which there is a second evergreen hedge.


För att platsen ska vara fin under den kallare årstiden faller växtvalet på hakonegräs, bambu och klippt bergstall. Bortom häcken finns lövfällande träd som tydligare markerar årstiden.

Inside the semi-circular hedge low pines and bamboo provides decoration throughout the season. Winter green grasses in high containers surrounds the hot tub.

För att platsen ska kännas trevlig under kvällar är både badet och vägen dit upplyst.

Both the hot tub itself and the path to it is light during night time.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar