onsdag 27 november 2019

Sätt känsla med växter: Klassiskt med Rosor eller Modern Björkäng


I förra inlägget presenterades den här ”lilla” trädgården i en trädgård. I det inlägget föreslogs blommande träd och buskar ihop med formklippta klot, gräs och marktäckare. Här visas två andra växtförslag som sätter en helt annan känsla i trädgården.


I det första ges en klassisk känsla där rabatterna får struktur av låga buxbomsparterrer som fylls av rostorn och sommarblomning. Buxbommen återkommer också i form av klot i odlingslådorna vid pergolan där de får sällskap av klematis och flocknävor.Medan de två spegelvända rabatterna på var sida om mittengången är srpängfyllda med rosor, är den intill sidan vigd åt sommarblommor, där man kan välja att alltid ha sina favoriter, eller byta tema varje år. De mörkgröna rospelarna ger tillsammans med buxbomsmönstret vacker vinterstruktur och blir särskilt fint mot en kringliggande häck av något kontrasterande, t.ex. avenbok som håller en vacker brun vinterfärg med sina löv.I det andra förslaget är stilen helt annorlunda. Det utgår ifrån fem himalayabjörkar vars vita stammar kommer avteckna sig vackert mot en vintergrön häck som t.ex. tuja eller idegran. De gör sig också fint mot det gråa på trädetaljerna och husets fasad.Mer vintergrönt förekommer i odlingslådorna i form av lagerhägg.Det är ökänt svårt att odla under björkar, men något som jag faktiskt har sett fungera är att ha äng. Man måste ha lite tålamod när man anlägger äng och acceptera att man inte helt kan styra floran. Det som trivs kommer att trivas, och andra växter kommer inte det, men efter några år kan man ha fin kontinuerlig blomning från vitsippor och gullvivor på våren till röllekan på sensommaren. Det kommer vara en riktigt lättskött prydnadsträdgård och är dessutom bra för insekterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar