torsdag 24 oktober 2019

Få en liten trädgård att verka större


Det finns många olika trix man kan utnyttja för att ge illusionen av att en liten trädgård är större än vad den är. Ett sådant är att använda linjer som går i vinkel mottomtens linjer eftersom man då skapar ett siktdjup på diagonalen och dessutom ger ge vinklade linjerna känslan av att trädgården är större än vad den är.


Ett annat sätt är att utnyttja cirkelformer eftersom de ger illusionen av en bredare trädgård. Det är framförallt praktiskt om man har en långsmal trädgård.


Man kan också fuska lite med perspektiven. I den här 80 kvm stora trädgården är den bortre pergolan lägre än den främre. Det är dessutom närmare mellan stolparna i den bortre pergolan. Båda de här två sakerna hjälper till att lura ögat att tro att den bortre pergolan ligger längre bort och att trädgården därmed är större än vad den är.


Utöver pergolorna har häcken också breddats och klippts till en lägre höjd längre bort, nättare möbler har valts till den bortre uteplatsen och en del växter upprepas (tre pelartujor och en grupp med formklippta klot) genom trädgården där de som växer närmre huset är klippta större än de som växer längre bort.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar