fredag 12 juli 2019

Att anlägga nya rum i en delvist uppbyggd trädgård


Många gånger bygger man inte upp en trädgård från grunden, utan har en hel del saker att rätta sig efter. Så är fallet i den här trädgården där det redan fanns två fina äppelträd, några buskar, en delvist terrasserad slänt, en liten gjuten damm, en altan och ett växthus och en gång i ölandssten mellan ingången till trädgården på framsidan och trappan upp till den övre platån.Därtill har ägarna snyggat till framsidan med hjälp av grus, mera ölandssten, en plats för sopkärl och en snygg ligusterhäck som ramar in gästparkeringen. Dessutom har de utnyttjat området kring växthuset för att anlägga en fin köksträdgård. Nu återstår funderingar kring hur resten av trädgården ska indelas, där särskilt slänten, platsen intill källardörren och området runt om det nedre äppelträdet känns lite trixiga.


När man ska bestämma var man ska anlägga nya trädgårdsrum tycker jag om att börja med att placera ut eventuella yttre väggar och stigar som binder ihop befintliga rum så att man slipper trampa upp lervälling om man vill vara i sin trädgård under tidig vår och sen höst. Här fick det bli en fortsättning på gången för att binda ihop den undre platån med altantrappan. Trädgården ramas redan in av ett trådstaket, men för att göra den mer privat kan man lägga till en häck kring den övre delen. Liguster är ett bra val, dels för att det binder ihop med framsidan och dels för att ligusterhäckar är väldigt flexibla och kan formas om för att anpassas till nya önskemål på trädgårdens utformning.


Nästa steg blir att placera ut alla större vistelseytor. I den övre delen av trädgården blir det en lätt njurformad gräsmatta, en plats för att äta (där det är tänkt att bli lite skugga som komplement till den soliga altanen) och en plats för en studsmatta. I den nedre delen blir det en liten stensättning i samma ölandssten som gången kring källardörren. Kring äppelträdet blir ett lite grusat område där man kan dra sig undan lite med en bok eller liknande.


Områdena som blir över blir fina för planteringar, så krypin och kanske ytterligare några gångar som förbinder de olika trädgårdsrummen. Genom att först placera ut vistelseytor och låta planteringar fyll tomrummen får man en trädgård där man är omgiven av grönska istället för att planteringarna blir som öar man kan gå omkring och beundra från utrymmet emellan dem, lite likt en museeutställning (det kan också vara väldigt fint, t.ex. vid en entré om man har utrymmet).


Innan man börjar fylla ut de tomma utrymmena kan det vara en bra idé att placera ytterligare gångar och några väggar som skiljer områdena åt. Här placeras en grusgång längs med gräsmattan från trappan till uteplatsen bredvid studsmattan och en i slänten där man kan ta sig upp med en skottkärra, barnvagn eller dylikt. Vad gäller väggar förlängs häcken längs med gräsmattan för att skilja av studsmattan lite och uteplatsen ramas in med en pergola som både skapa genomskinliga väggar och hjälper till att skapa skugga. Mellan gräsmattan och slänten blir det tre rosenbågar medan bersån under äppelträdet ramas in av ytterligare en ligusterhäck som får vara hög närmast grannen och sedan successivt sänks.


Nu börjar det roligaste, nämligen att fylla utrymmena med växter och annat.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar